Foto's van Bethlehem

Bethlehem is momenteel een Arabische stad met circa 25.000 inwoners, gelegen op een afstand van zo'n zeven kilometer ten zuiden van Jeruzalem. 

Foto: Heidi van Loon

Bethlehem valt onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. De bevolking bestond na de Tweede Wereldoorlog hoofdzakelijk uit christenen (circa 90 %). Inmiddels is de meerderheid van de bevolking islamitisch. De christelijke gemeenschap is voor de begrippen van het Midden-Oosten nog altijd groot, maar haar aandeel in de bevolking van Bethlehem is erg geslonken en wordt nu geschat op 15 %.  

Foto: Heidi van Loon

Verreweg het belangrijkste gebouw in Bethlehem is de Geboortekerk, gebouwd boven de grot die al in de eerste eeuw werd aangewezen als de plaats waar Jezus geboren was. De anti-christelijke keizer Hadrianus liet in 135 na Christus op deze plaats een tempel bouwen voor de Romeinse god Adonis, om te voorkomen dat christenen op deze plaats samen zouden komen voor gebed. In 339 werd de eerste kerk gewijd door Helena, de moeder van keizer Constantijn. Tijdens de Samaritaanse opstand van 529 raakte de kerk zwaar beschadigd. Vervolgens liet keizer Justinianus I, die regeerde van 527 tot 565, de kerk grootser en fraaier herbouwen. Tijdens de inval van de Perzen in 614 werd deze kerk, als één van de weinige in het Heilige Land, niet verwoest. Volgens een overlevering komt dit doordat de Perzen in de kerk een mozaïek zagen van de wijzen uit het oosten, die Perzische kleding droegen. Daarom zouden ze dit gebouw gespaard hebben. 

Foto: Heidi van Loon

De ingang van de kerk bestaat uit een heel klein deurtje, dat 'Deur van de Nederigheid' genoemd wordt. De officiële verklaring die hiervoor wordt gegeven is de volgende: wie de plaats van Jezus' geboorte wil bezoeken, zal net als de herders en de wijzen voor Hem moeten buigen. In de geschiedenis was het misschien wel belangrijker, dat op deze manier de kerk beter verdedigd kon worden: soldaten konden niet met velen tegelijk binnendringen of op een paard naar binnen rijden.

Foto: Peter Troost 

De Geboortekerk heeft een lange en veelbewogen geschiedenis. Zo kroonde Boudewijn van Boulogne zichzelf na de eerste Kruistocht in deze kerk tot eerste koning van Jeruzalem. Dat gebeurde op het Kerstfeest, 25 december 1100.

Foto: Heidi van Loon

Naast de Geboortekerk ligt deze Middeleeuwse binnenplaats. Op de achtergrond is de Franciscaanse Kerk van Sint-Catharina zichtbaar, die tegen de Geboortekerk aangebouwd is. 

Foto: Heidi van Loon

In Beit Sahur, aan de oostkant van Bethlehem, ligt het Herdersveld. Volgens de traditie waakten in deze streek de herders over hun kudde, toen de engel hen kwam berichten dat de Messias geboren was. Zowel de (Rooms-Katholieke) Franciscanen als de Grieks-Orthodoxen hebben in deze omgeving een plaats waar ze dit gebeuren herdenken.

Foto: Heidi van Loon

Op het Herdersveld staat de Franciscaanse Kapel van de Engelen, ontworpen door Antonio Barluzzi. De kapel dateert uit 1954. 

Foto: Heidi van Loon

In de deze velden weidden de herders in de eerste eeuw hun kudden. Naar alle waarschijnlijkheid waren dit geen gewone herders en geen gewone kudden. Dichtbij Jeruzalem werden veel lammeren gefokt om dienst te doen als offerdier in de tempel. Offerdieren mochten volgens Leviticus 22 geen gebreken vertonen. Pelgrims die voor het Pesachfeest van ver kwamen, namen daarom geen dieren mee: die zouden onderweg bijvoorbeeld een poot kunnen breken. Voor het Pesachfeest werden vele tienduizenden lammeren verkocht in Jeruzalem, gefokt in de nabije omgeving, zoals hier in Bethlehem. De herders die Jezus hulde kwamen bewijzen na Zijn geboorte, waren speciaal opgeleid om Paaslammeren te verzorgen: een veelzeggende gedachte als je bedenkt dat Jezus het Paaslam is dat God Zelf aan deze wereld gaf (1 Korinthe 5: 6).

Foto: Peter Troost 


PowerPoint-presentatie Bethlehem: gratis te downloaden

10 Bethehem.ppt 10 Bethehem.ppt
Grootte : 10311,5 Kb
Type : ppt


Links naar andere websites over Bethlehem

Op deze website kunnen in de linkerkolom nog zes artikelen over Bethlehem worden aangeklikt.

 

Artikel over de gegevens die erop wijzen dat de herders geen gewone herders waren, maar fokkers van Paaslammeren. 

Door middel van deze link kun je als PDF (groot bestand!) het indrukwekkende en gezaghebbende boek downloaden van Alfred Edersheim: The Life and Times of Jesus the Messiah, gepubliceerd in 1886. Deze PDF-versie heeft veel bladzijdendie bijna wit zijn, daarom loopt de paginanummering niet gelijk met die in het papieren boek. Op pagina 610-615 in deze PDF-versie is een verhandeling te vinden over de herders, die Paaslammeren fokten.


Bethlehem op de kaart