Foto's van Nazareth

De Kerk van de Aankondiging (of Annunciatio) werd in 1969 ingewijd. Deze Rooms-Katholieke basiliek is één van de grootste kerken in het Midden-Oosten. De kerk is gebouwd boven de grot waar Jozef en Maria gewoond zouden hebben. Toen de engel Gabriël de geboorte van Jezus aankondigde, zei hij: 'Gegroet Maria! Je bent begenadigd, de Heer is met je!' Niet alleen wordt hier de geboorte van de Verlosser aangekondigd, de woorden van Gabriël vormen ook de basis voor de Rooms-Katholieke verering van Maria. Dit is de reden waarom deze plaats vooral voor Rooms-Katholieken zo belangrijk is.

Foto: Maaike de Ridder-Sack

Op de gevel van de kerk staat onder andere in het Latijn: 'Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond' (Johannes 1: 14).

Foto: Onno Rugenbrink

Deze grot wordt aangewezen als de plaats waar de engel Gabriël Maria zou hebben bezocht. De huizen in Nazareth bestonden in de eerste eeuw vaak uit een grot die dienst deed als achterhuis, met daarvoor een eenvoudig voorhuis. In deze grot zijn inscripties gevonden van rond 100 na Christus, die aangeven dat toen al deze plaats werd gezien als de plek waar de aankondiging plaatsvond. Op het altaar staat: Verbum caro hic factum est: 'Het Woord is hier vlees geworden'.

Foto: René van Loon

De stad Nazareth telt nu 65.000 inwoners. De bevolking is Arabisch, twee derde is moslim, één derde is christen. De voorstad Nazareth Illit heeft een Joodse bevolking. Nazareth is de hoofdstad van Galilea.

Foto: Marijkevan Loon

De 'Synagogekerk' in Nazareth zou gebouwd zijn op de plaats waar in de tijd van Jezus de synagoge stond. Het gebouw op deze foto dateert uit de tijd van de Kruisvaarders. Toen Jezus Zijn vaderstad bezocht en in de synagoge preekte, werden de mensen zo kwaad dat ze Hem met geweld uit de synagoge meenamen naar een steilte, waar ze Hem vanaf wilden gooien. 'Maar', zo schrijft Lukas, 'Hij liep midden tussen hen door en ging weg'  (Lukas 4: 30).

Foto: Peter Troost 

Uitzicht vanaf de bergen bij Nazareth over de Jizreëlvallei, in de richting van het zuidoosten. De 'molshoop' links is de berg Tabor.

Foto: Heidi van Loon

Uitzicht vanaf de bergen bij Nazareth over de Jizreëlvallei, in de richting van het zuiden. In het midden is de heuvel More te zien. Vanaf deze heuvel viel Gideon met zijn driehonderd mannen de Midianieten aan, die in deze vallei gelegerd waren (Richteren 7).

Foto: Marijkevan Loon.

Uitzicht vanaf de bergen bij Nazareth over de Jizreëlvallei, in de richting van het zuidwesten. Dit is de richting van Megiddo. Naar Megiddo wordt de vlakte van Jizreël ook 'Armageddon' genoemd, de plaats van de eindstrijd (Openbaring 16:16).

Foto: Marijke van Loon


PowerPoint-presentatie van Nazareth: gratis te downloaden

05 Nazareth.ppt 05 Nazareth.ppt
Grootte : 7061,5 Kb
Type : ppt


Links naar andere websites over Nazareth

 

 

Nazareth Village is een bijbels openluchtmuseum dat zeer de moeite van het bezoeken waard is. Het is gelegen op loopafstand vand e Kerk van de Aankondiging.


Nazareth op de kaart