Foto's van de Tempelberg in Jeruzalem

De Tempelberg in Jeruzalem wordt in 2 Kronieken 3: 1 de berg Moria genoemd. Het is waarschijnlijk de berg waar Abraham zijn zoon Izak wilde offeren. In de tijd van David heet dit stuk grond de 'dorsvloer van Arauna'. Salomo bouwde hier de tempel voor de HERE. De berg wordt nu met name gekenmerkt door de Rotskoepel, een islamitisch heiligdom, gebouwd tussen 688 en 692 na Christus.

Foto: Wim Heij

Moslims geloven dat vanaf deze plek Mohammed een nachtelijke hemelreis maakte. De Rotskoepel is met name ter gedachtenis daaraan gebouwd. Daarnaast geloven ook moslims dat Abraham (Ibrahim) hier zijn zoon wilde offeren, alleen gaat het volgens hen om Ismaël, niet om Izak.

Foto: Annis Lekransy

Schaalmodel van de tempel in de tijd van Jezus, te zien in het Israel Museum. Koning Herodes had deze tempel laten bouwen in plaats van de tempel van Zerubbabel, die was gebouwd na de ballingschap in Babel. Toen Jezus leefde, was deze tempel nog niet helemaal voltooid, er is aan gewerkt tot 63 na Christus. In 70 na Christus is de tempel verwoest door de Romeinen.

Foto: René van Loon

Nogmaals de maquette in het Israel Museum: close up van de tempel.

Foto: Heidi van Loon

Van het tempelcomplex uit de tijd van Jezus is een deel van de westelijke muur overeind blijven staan. Naast deze westelijke muur was in de eerste eeuw een winkelstraat, waar van alles werd verkocht wat met de tempeldienst te maken had. Toen de Romeinen de tempel verwoestten, gooiden ze van bovenaf grote stenen naar beneden, die de winkelstraat ruïneerden. Deze stenen liggen er nog altijd.

Foto: René van Loon

Dit is de zuidwesthoek van het tempelcomplex. De grotere stenen stammen uit de tijd dat Herodes de tempel liet vergroten en verfraaien. De stenen daarboven zijn van later tijd. In Jezus' tijd was de muur nog meters hoger. Mogelijk stond de Here Jezus op deze hoek toen de satan Hem probeerde te verleiden om naar beneden te springen (Mattheüs 4: 5). Ook de zuidoostelijke hoek wordt hier wel voor aangewezen.

Foto: René van Loon 

Deze gerestaureerde traptreden stammen uit de tijd van Jezus. Ze leiden nu naar een muur, maar in de eerste eeuw voerden ze naar de Hulda-poorten aan de zuidkant van het tempelcomplex, waarvan de restanten nog deels zichtbaar zijn.

Foto: Heidi van Loon 

De Gouden Poort aan de oostkant van de Tempelberg werd in de achtste eeuw na Christus door de islamitische heersers dichtgemetseld. Veel Joden en veel christenen geloven dat op de jongste dag de Messias zal komen op de Olijfberg (zie Zacharia 14: 4) en vervolgens via deze poort, die door Hem geopend zal worden, Jeruzalem zal binnengaan.

Foto: Wim Heij

De 'Klaagmuur' of beter 'Westelijke Muur' dateert grotendeels uit de eerste eeuw en is een restant van het tempelcomplex uit de tijd van Jezus. Omdat deze muur deel van dat complex uitmaakte, is dit een heilige plaats voor religieuze Joden. Het Heilige der Heiligen bevond zich links achter deze muur, vandaar dat geldt: hoe meer naar links, hoe heiliger de muur.

Foto: Peter Troost

PowerPoint-presentatie van de Tempelberg: gratis te downloaden

04 Tempelberg.ppt 04 Tempelberg.ppt
Grootte : 11275,5 Kb
Type : ppt

Links naar andere websites over de Tempelberg

Prachtig animatiefilmpje van de Tweede Tempel (de tempel uit Jezus' tijd).

 

Kaart van de Tempelberg in Jeruzalem