Foto's van Jaffa

Jaffa heet in het Oude Testament Jafo en in het Nieuwe Testament Joppe. De naam betekent 'mooi'. Opgravingen tonen aan dat de stad al bestond in de 18e eeuw voor Christus. Lange tijd was Jaffa (Jafo) de enige havenplaats tussen Egypte in het zuiden en de Golf van Akko in het noorden. Jaffa was in de tijd van het Oude Testament een grensplaats. Bij de verovering van Kanaän werd de stad toegewezen aan de stam Dan (Jozua 19: 46), maar deze stam trok uit dit gebied weg en vestigde zich in Noord-Israël. Mede daardoor is Jaffa eeuwenlang een Filistijnse stad geweest.

Foto: Heidi van Loon

Vandaag de dag wordt de haven van Jaffa alleen gebruikt voor jachten en kleine vissersboten. In bijbelse tijden was dit anders. We lezen dat Jona in de haven van Jafo een schip vond dat naar Tarsis voer. Via de haven van Jafo werd ook het hout aangevoerd voor de bouw van zowel de eerste tempel (2 Kronieken 2: 8) als de tweede tempel (Ezra 3: 7).

Foto: Heidi van Loon

In 1936 bouwden de Britten, die het mandaat hadden over dit gebied, deze vuurtoren op de binnenplaats van het huis van de familie Zakarian.

Foto: Heidi van Loon

Op dit paneel wordt kort de geschiedenis van de vuurtoren verteld. De familie Zakarian is van Armeense afkomst. Het Armeense volk was het eerste volk dat zich massaal bekeerde tot het christelijk geloof. Dit gebeurde in de derde eeuw, omdat de Armeense koning Tiridates IV tot geloof gekomen was. In 301 werd het christendom uitgeroepen tot staatsgodsdienst. Omdat de Armeense staat in de 4e eeuw in verval raakte, sloegen veel Armenen op de vlucht. Zij trokken onder meer naar het Heilige Land, waar dus al vele eeuwen lang een Armeense gemeenschap is, onder meer in de Armeense wijk in Jeruzalem.

Foto: René van Loon

In het Nieuwe Testament lezen we dat Petrus in Joppe (Jaffa) een dode vrouw tot leven mag roepen: Dorkas, ook Tabitha genoemd. Vervolgens blijft hij in Joppe logeren bij 'een zekere Simon, een leerlooier' (Handelingen 9: 43). Zijn huis stond 'bij de zee' (Handelingen 10: 6). Dit huis wordt aangewezen als het Huis van Simon de Leerlooier, maar de historische betrouwbaarheid van deze claim is erg zwak.

Foto: René van Loon

Het 'Huis van Simon de Leerlooier' is het huis van diezelfde familie Zakarian, die de vuurtoren in beheer heeft.

Foto: René van Loon

De vuurtoren staat op de binnenplaats van het huis van de familie Zakarian, vandaar dat je de deur van het huis en de vuurtoren in één blik kunt zien.

Foto: René van Loon

Deze Franciscaanse kerk, de 'Kerk van Sint-Petrus', staat op het hoogste punt van Jaffa en bepaalt de skyline van het stadje. Zoals overal in het Heilige Land bewaken de Franciscanen ook hier een heilige plaats. Volgens een oude traditie stond het huis van Simon de Leerlooier namelijk hier, en dus niet op de plaats waar nu het huis is van de familie Zakarian. Waar Simon de Leerlooier echt zijn huis had, blijft moeilijk vast te stellen.Deze kerk is oorspronkelijk gebouwd in 1654 op de ruïnes van een Kruisvaarderskerk. Aan het einde van de 18e eeuw werd het gebouw verwoest en vervolgens weer opgebouwd in de jaren 1888-1894.

Foto: René van Loon

Jaffa is een pittoresk plaatsje met smalle, omhoog en omlaag lopendestraatjes. Er wonen in het oude deel van de stad veel kunstenaars, overal zie je galerietjes en winkeltjes met kunstvoorwerpen.

Foto: Heidi van Loon

Vanaf de heuvel waarop Jaffa ligt heb je een prachtig uitzicht richting Tel Aviv. Tel Aviv (Hebreeuws voor 'Lenteheuvel') werd gesticht in 1909 op de duinen ten noorden van Jaffa. Inmiddels is Jaffa helemaal door het grote Tel Aviv ingesloten.

Foto: Heidi van Loon


PowerPoint-presentatie Jaffa: gratis te downloaden

11 Jaffa.ppt 11 Jaffa.ppt
Grootte : 6445 Kb
Type : ppt


Links naar andere websites over Jaffa

 

 

Jaffa op de kaart