Foto's van Jericho

 

Jericho wordt in de Bijbel ook wel de Palmstad genoemd. Het is een groene oase in het dorre westen van de Jordaanvallei, aan de voet van de bergen van de Woestijn van Judea. Jericho telt ook vandaag de dag veel palmbomen. Deze groene stad heeft ruim 18.000 inwoners en wordt bestuurd door de Palestijnse Autoriteit. 

Foto: René van Loon

Dat Jericho een groene oase is, komt door de 'Bron van Elisa', vandaag de dag Ain-es-Sultan genoemd. Het water van deze bron veroorzaakte in de tijd van Elisa misgeboorte. Door Gods ingrijpen, via de profeet, werd het water gezond (2 Koningen 2: 19-22).

Foto: René Baars

Deze vijver bij de bron houdt de herinnering aan Elisa levend. Ook is de tekst te lezen: 'Jericho. The oldest city of the world'. Jericho wordt wel beschouwd als de oudste ommuurde stad ter wereld vanwege de vondst van een zeer oude toren. Zie hiervoor één van de volgende foto's.

Foto: René van Loon

 

Tel es-Sultan of Tel Jericho is de heuvel waar de resten van het antieke Jericho op elkaar gestapeld liggen. Het gaat hier om de stad Jericho zoals wij die uit het Oude Testament kennen. Deze stad is met tussenpozenbewoond geweest totdat het volk van Juda in ballingschap naar Babylonië gevoerd werd. Later is een nieuw Jericho gebouwd iets ten zuidoosten van deze oude stad. Dit nieuwe Jericho kennen wij uit het Nieuwe Testament. Op de foto is een sleuf te zien die door archeologen gegraven is om zo de verschillende lagen van de heuvel te verkennen. Er zijn op verschillende plaatsen zulke sleuven gegraven.

Foto: René van Loon 

Deze toren dateert uit de periode rond 8000 voor Christus. Vanwege deze toren wordt Jericho de oudste ommuurde stad ter wereld genoemd.

Foto: René van Loon

Op deze foto zijn twee muren te zien aan de noordkant van Tel es-Sultan (Tel Jericho). De muur op de voorgrond is de buitenmuur, de muur daarachter is de binnenmuur. Rachab moet gewoond hebben in een huis dat gebouwd was tussen zo'n buiten- en binnenmuur. Hoewel er veel verschil van mening is onder archeologen wat betreft de vondsten in Jericho, wordt door sommigen gedacht dat we hier de stukken muur zien die overeind zijn blijven staan toen de overige muren instortten ten tijde van Jozua. 

Foto: René van Loon

Deze berg, ten noordwesten van Tel es-Sultan, wordt de 'Berg van de Verzoeking' genoemd. In Markus 1: 12 staat na de beschrijving van de doop van Jezus in de Jordaan: 'En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in.' Als de doop van Jezus plaatsvond tegenover Jericho, ligt het voor de hand dat Jezus door de Heilige Geest de dichtstbijzijnde woestijn werd ingeleid, de Woestijn van Judea, waar deze berg deel van uitmaakt. Maar dat de verzoeking op deze berg plaatsvond, is alleen een overlevering. 

Foto: René van Loon

Volgens veel inwoners van Jericho is dit de boom waar ooit Zacheüs in klom om Jezus te zien. Het is een wilde vijgenboom (ficus sycomorus), zoals het inderdaad door Lukas wordt beschreven (Lukas 19: 1-10). De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) spreekt ten onrechte over 'een vijgenboom', dit is echter een ander soort boom (ficus caria), met heel andere bladeren.

Foto: René van Loon

Eén van de beken die vanuit de Woestijn van Judea naar de vlakte van het Jordaandal lopen, is Wadi Kelt. Het grootste deel van het jaar gaat het om een droogliggend beekdal. In de regentijd ontwikkelt zich razendsnel een flinke stroom, omdat het water in de droge woestijn niet door de grond wordt opgenomen en meteen wegstroomt. Wadi Kelt komt uit bij Jericho, zoals op deze foto te zien is. Langs deze wadi liep vroeger de weg van Jeruzalem naar Jericho. Dit is de weg waarlangs David vluchtte voor Absalom, en waarlangs Zedekia vluchtte voor de Babyloniërs. 

Foto: René van Loon

Wadi Kelt is een heel diep dal. Er wordt wel aangenomen dat David aan dit dal dacht toen hij in Psalm 23 schreef over 'een dal vol schaduw van de dood'. De weg van Jeruzalem naar Jericho was overigens berucht omdat deze leidde door dit onherbergzame woestijngebied. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan speelt zich in deze omgeving af, ook al liep de weg in de tijd van Jezus iets zuidelijker dan het dal van Wadi Kelt. 

Foto: René van Loon

In de diepte van Wadi Kelt ligt het Klooster van Sint-George (of Sint-Joris). In de eerste eeuwen na Christus woonden in dit gebied al monniken in de vele grotten die het gebied rijk is. Op de plaats van dit klooster stonden al eerder kloosters. Het eerste werd gebouwd rond 480 na Christus.

Foto: René van Loon


PowerPoint-presentatie Jericho: gratis te downloaden

08 Jericho.ppt 08 Jericho.ppt
Grootte : 12997 Kb
Type : ppt


Links naar andere websites over Jericho

Op de website 'Bijbelse plaatsen' kunnen nog vier andere artikelen over Jericho worden aangeklikt in de linkerkolom.

 

 

De archeoloog Bryant Wood heeft uitgebreid onderzoek in Jericho gedaan. Anders dan veel collega's is hij ervan overtuigd dat het gevonden materiaal duidelijk de bijbelse gegevens bevestigt over de val van Jericho in de tijd van Jozua. In deze twee Engelstalige artikelen zet hij zijn visie uiteen.

Uitstekende Engelstalige video waarin Bryant Wood glashelder uiteenzet hoe de archeologische vondsten de bijbelse gegevens over de val van Jericho ondersteunen. Compleet met beelden van een duidelijke maquette van Jericho.


Jericho op de kaart