Foto's van de Olijfberg 

De Olijfberg, gezien vanuit de Oude Stad van Jeruzalem. De berg ligt, hier vandaan gezien, achter de Rotskoepel met het gouden dak. Linksboven deze koepel is de toren te zien van de Russisch-Orthodoxe Hemelvaartskerk. 

Foto: Heidi van Loon

De Olijfberg is feitelijk een bergrug die bestaat uit drie gedeelten. Het noordelijke deel wordt nu Scopusberg genoemd. Het middelste deel wordt nu als 'Olijfberg' aangeduid. Op deze foto is het zuidelijke gedeelte te zien: de 'Berg van het Verderf', zo genoemd omdat koning Salomo hier tempels liet bouwen voor allerlei afgoden (1 Koningen 11: 7-9). Dit deel van de Olijfberg is nagenoeg even hoog als de Tempelberg en maakt nu deel uit van de Arabische wijk Silwan. Deze foto is genomen vanaf de trappen die naar de tempel van de HERE leidden. Zo'n 350 jaar stonden hier, zó dicht bij elkaar, de tempel van de HERE en de tempels voor de afgoden. Deze tempels werden pas door koning Josia afgebroken (2 Koningen 23: 13). 

Foto: René van Loon

Dit is weer het middelste deel van de bergrug, dus de eigenlijke Olijfberg. Op de voorgrond het Kidrondal, daarboven is de Kerk van Alle Natiën te zien, deze kerk staat op het terrein dat traditioneel als Gethsemane wordt beschouwd. De kerk met de gouden uivormige koepels is de Russisch-Orthodoxe Kerk van Maria Magdalena. 

Foto: Peter Troost

Het Kidrondal (of Kedrondal) strekt zich uit tussen de Olijfberg (links) en Jeruzalem (rechts). Rechtsboven is nog een deel van de stadsmuur te zien: het is de zuidoostelijke hoek van het Tempelplein. Midden in het Kidrondal is het Graf van Absalom zichtbaar: een grafmonument met een kegelvormig dak. 

Foto: René van Loon

In 2 Samuël 18: 18 wordt vermeld dat Absalom voor zichzelf in het Koningsdal een zuil had laten oprichten. Het grafmonument op deze foto is lang beschouwd als deze zuil en wordt daarom het 'Graf van Absalom' genoemd. Inmiddels heeft onderzoek uitgewezen dat dit monument niet stamt uit de tijd van Absalom, maar uit de eerste eeuw voor Christus. Weliswaar is het dus geen bouwsel uit Davids tijd, maar wel uit de tijd vóórdat Jezus leefde. De Here Jezus zag dus hetzelfde monument als wij nu, wanneer Hij door het Kidrondal liep.

Foto: Peter Troost

In Gethsemane, aan de voet van de Olijfberg, staan olijfbomen die zeer oud zijn, mogelijk ouder dan duizend jaar. In de Hof van Gethsemane bad Jezus: 'Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden' (Lukas 22: 42). In deze olijfboomgaard werd Hij gevangen genomen.

Foto: Wim Heij

Op het terrein van Gethsemane staat de Rooms-Katholieke Kerk van Alle Natiën, zo genoemd omdat deze kerk met donaties uit vele landen gebouwd is. Het gebouw werd gewijd in 1924. De bijzonder mooie gevel komt extra goed uit als deze 's nachts wordt verlicht.

Foto: Wim Heij

Halverwege de helling van de Olijfberg staat de Kerk van Dominus Flevit ('De Heer huilde'). Op deze plaats wordt herdacht wat er staat in Lukas 19: 41-42: 'En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: "Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen."' Deze kerk, gebouwd in 1955 en ontworpen door architect Antonio Barluzzi, heeft de vorm van een traan.

Foto: Heidi van Loon

De eeuwen door hebben Joden zich laten begraven op de Olijfberg. Over de komst van de Messias staat namelijk in Zacharia 14: 4: 'Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg.' Omdat godsdienstige Joden geloven in de opstanding uit de dood als de Messias komt, is het een voorrecht om op de jongste dag te mogen opstaan op de Olijfberg en meteen de Messias te mogen ontmoeten. 

Foto: Marijke van Loon

Vanaf de top van de Olijfberg kun je, als je naar het oosten kijkt, Bethanië zien liggen. In Bethanië woonden de zussen Martha en Maria en hun broer Lazarus. Lazarus werd door de Here Jezus uit de dood opgewekt (Johannes 11). In de huidige Arabische naam van het plaatsje, Al-Azariyya, is de naam Lazarus herkenbaar.

Foto: Heidi van Loon 

Uitzicht over de Oude Stad van Jeruzalem vanaf de top van de Olijfberg, vlak voor zonsondergang. 

Foto: Peter Troost


PowerPoint-presentatie Olijfberg: gratis te downloaden

09 Olijfberg.ppt 09 Olijfberg.ppt
Grootte : 12150 Kb
Type : ppt


Links naar andere websites over de Olijfberg

 In de linkerkolom zijn nog twee andere artikelen over de Olijfberg aan te klikken. 

 

Dit is de website van de Franciscanen die Gethsemane beheren. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn de Franciscanen belast met het beheer van de heilige plaatsen in het Heilige Land. 

De Olijfberg op de kaart