Foto's van de vijver van Siloam

Archeologen hebben in de Stad van David deze versterkingen opgegraven. Ze zijn afkomstig uit de 10e eeuw voor Christus (de tijd van David) en zijn waarschijnlijk gebouwd om het koninklijk paleis te verdedigen. Iets zuidelijker op deze oosthelling van de Stad van David bevindt zich de Gihonbron. 

Foto: Heidi van Loon

'Warren's Shaft', de Schacht van Warren, is genoemd naar de Britse ingenieur Sir Charles Warren, die deze tunnel in 1867 ontdekte. Deze tunnel stamt uit de tijd van de Kanaänieten, en loopt vanuit de stad naar beneden, naar de Gihonbron. Archeologen zijn het er niet over eens of via deze tunnel de mannen van David de stad Jeruzalem zijn binnengedrongen, het is een mogelijkheid.

Foto: Heidi van Loon

De tunnel gebouwd in opdracht van Hizkia, koning van Juda van 727 tot 698 voor Christus. Door deze tunnel loopt het water van de Gihonbron naar een lager gelegen zuidelijk deel van de stad, waardoor het water binnen de stadsmuren uitkwam in de Vijver van Siloam. Zo bleef het water buiten bereik van de Assyriërs, die de stad Jeruzalem kwamen belegeren, en bleef het beschikbaar voor de belegerde bevolking van Jeruzalem. De tunnel is ruim 500 meter lang en een technisch hoogstandje . Van twee kanten begonnen steenhouwers te graven en wonder boven wonder ontmoetten ze elkaar.

Foto: Han Lindhout

Replica van de gedenksteen uit de tijd van Hizkia waarop te lezen is hoe de steenhouwers, die van twee kanten de tunnel groeven, elkaar tegenkwamen.

Foto: Arie Roobol

Vanuit de tunnel van Hizkia stroomt het water in deze vijver, de bovenste Vijver van Siloam. Lang is gedacht dat dit de Vijver van Siloam uit de tijd van Jezus was. De ronde stenen zijn overblijfselen van pilaren van een Byzantijnse kerk. Recent is gebleken dat er nog iets lager een andere vijver geweest is, en dat die vijver waarschijnlijk dé Vijver van Siloam was in de tijd van Jezus. Zie hiervoor de volgende foto's.

Foto: Arie Roobol

Deel van het schaalmodel van Jeruzalem uit de tijd van Jezus, te zien in het Israël Museum. Op de achtergrond is de tempel zichtbaar, vanaf de tempel naar de voorgrond strekt zich de Stad van David uit. De Vijver van Siloam is het witte vierkante bouwsel net iets rechts van het midden van de foto.

Foto: René van Loon

De vijver van Siloam uit de tijd van Jezus. Er is slechts één zijde opgegraven, de rest ligt onder een boomgaard en mag door de eigenaars daarvan niet worden blootgelegd.

Foto: Wim Heij

De vijver van Siloam uit de tijd van Jezus, nu uit een andere ooghoek.

Foto: Wim Heij

PowerPoint-presentatie van Siloam: gratis te downloaden

03 Siloam.ppt 03 Siloam.ppt
Grootte : 5499,5 Kb
Type : ppt


Links naar anders websites over de Vijver van Siloam

 

 

Op deze site staat een mooi overzichtskaartje van de tunnel van Hizkia en de Siloamvijvers.

Boeiende (Engelstalige) informatie van archeoloog Leen Ritmeyer, met tekening van hoe Siloam eruit gezien kan hebben in Jezus' tijd.

Mooie tekening van de tunnel van Hizkia in de 'opengelegde' berg waarop de Stad van David gebouwd is.


De Vijver van Siloam op de kaart