Foto's van Kapernaüm

Kapernaüm (of Kafarnaüm) had in de tijd van Jezus zo'n duizend tot vijftienhonderd inwoners. Mattheüs schrijft dat Jezus in deze stad 'ging wonen' (4: 13), ook noemt hij Kapernaüm 'Zijn stad' (9: 1). Omdat Jezus zegt dat de Zoon des Mensen 'niets heeft waarop Hij het hoofd kan neerleggen' (8: 20) is het niet onlogisch om te veronderstellen dat Hij inwoonde bij Petrus, zoals in de traditie wordt aangenomen. Van de huizen in Jezus' tijd zijn veel restanten opgegraven, de foto laat een deel daarvan zien. 

Foto: Marijke van Loon

De huizen in Jezus' tijd waren gebouwd van zwarte basalt. De woningen werden aan elkaar gebouwd in blokken. Zo woonden circa vijftien families, totaal zo'n honderd mensen, om één centrale binnenplaats. 

Foto: Onno Rugenbrink

Eén van de huizen in Kapernaüm wordt traditioneel gezien als het huis van Petrus. Deze traditie heeft erg goede papieren: in de tweede helft van de eerste eeuw na Christus was dit al een publieke ruimte. Er kwamen christenen samen, zij gebruikten deze ruimte als kerk. In de wanden zijn inscripties gevonden met de woorden 'Jezus', 'Petrus' en 'Amen'. Vaak wordt aangenomen dat Jezus hier verbleef als Hij in Kapernaüm was. Boven het huis van Petrus is in 1990 een Franciscaanse kerk gebouwd.

Foto: Heidi van Loon

De Franciscaanse kerk heeft een achthoekige vorm. In deze zelfde vorm werd in de vijfde eeuw een Byzantijnse kerk rondom het huis van Petrus gebouwd, waarvan de resten onder de huidige kerk zichtbaar zijn. 

Foto: Heidi van Loon

Dit is het interieur van de Franciscaanse kerk. De glasplaat in het midden is aangebracht boven het huis van Petrus. Door de glasplaat kun je dus van bovenaf deze plaats zien. 

Foto: Heidi van Loon

Als je door de glasplaat naar beneden kijkt, zie je het huis van Petrus. Dit huis was oorspronkelijk ongeveer zes meter in het vierkant. In Markus 2: 1 staat dat Jezus 'thuis' was toen vier mannen hun zieke vriend op een bed aan vier touwen naar beneden lieten zakken door een gat in het dak. Dat kan dus heel goed op deze plaats zijn geweest. Als dat zo is, kijk je door deze glasplaat op dezelfde manier naar beneden als de vier mannen indertijd.

Foto: Wim Heij 

In Kapernaüm is een synagoge uit de vierde eeuw na Christus opgegraven. Deze synagoge is gebouwd van kalksteen, dat een veel lichtere kleur heeft dan de zwarte basalt waarmee in de eerste eeuw gebouwd werd. De synagoge staat naar alle waarschijnlijkheid op dezelfde plaats als waar de synagoge in Jezus' tijd stond. 

Foto: Onno Rugenbrink

Een informatiebord geeft aan hoe de synagoge er in de vierde eeuw uitgezien moet hebben.

Foto: Wim Heij

De hoofdzaal van de synagoge.

Foto: Heidi van Loon

Het strand bij Kapernaüm is een plaats waar de Here Jezus vaak gelopen moet hebben. Mogelijk vond hier de roeping plaats van Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes (Mattheüs 4: 18-22).

Foto: René van Loon


PowerPoint-presentatie Kapernaüm: gratis te downloaden

07 Kapernaum.ppt 07 Kapernaum.ppt
Grootte : 10974,5 Kb
Type : ppt


Links naar andere websites over Kapernaüm

Op deze website zijn nog drie andere pagina's over Kafarnaüm links aan te klikken.

 

De officiële website over Kapernaüm van de Franciscaanse gemeenschap die de plaats beheert. Tip: klik in de linkerkolom op 'Domus Eccl.': hier is een mooie tekening te zien van hoe het huis van Petrus eruit gezien moet hebben. Klik je op 'Church', dan zijn daar foto's te vinden van de overblijfselen van de Byzantijnse achthoekige kerk, vóórdat de huidige kerk daarboven werd gebouwd. 

Een mooie pagina over de 'Inham van de Zaaier' ('Cove of the Sower'), een plaats vlakbij Kapernaüm waar de kust van het Meer van Galilea een soort kom vormt, en waar vanaf de kust een berghelling omhoog loopt. Zo is er sprake van een natuurlijk theater. Jezus kan heel goed op deze plaats vanuit een boot de menigte toegesproken hebben (Markus 4: 1). De website bevat een geluidsfragment dat duidelijk maakt hoe verbluffend goed een spreker op het strand te horen is als je hoog op de berghelling staat. 


Kapernaüm op de kaart